15 września 2023 z okazji Dnia Spadającego Liścia odbyła się II rocznica otwarcia Ogrodowej Przystani w Topolowym Zakątku ,zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy ,Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Przystań” i Miejską Świetlicę Socjoterapeutyczną .Na początku spotkania powitano wszystkich obecnych gości m.in  burmistrza miasta J. Bauera  ,zastępcę burmistrza D.Choinkę . Po części oficjalnej odbyły się warsztaty ogrodnicze i stolarskie ,w których wzięli udział licznie przybyli uczestnicy spotkania . W czasie świętowania można było skosztować kiełbasek z grilla oraz korzystać ze wspólnych zabaw.

Założyciele  zapraszają  do tworzenia Ogrodowej Przystani  aby to miejsce było wyjątkowe i służyło mieszkańcom naszego miasta.

Skip to content