Dom zapewnia oparcie społeczne dla uczestników poprzez świadczenie usług dostosowanych dla poszczególnych potrzeb tych osób. Rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia poprzez różnego rodzaju treningi, zajęcia, warsztaty i terapię m.in. treningi w pracowni: kulinarnej, plastycznej, ceramiki kreatywnej, muzykoterapii, multimedialnej, Sali Doświadczania Świata, rehabilitacji ruchowej, witrażu i pracowni „Zatrzymać Czas”. Ponadto w Domu uczestnikom jak i ich rodzinom/opiekunom zapewnione jest wsparcie psychologiczne jak i pomoc pracownika socjalnego w dostępie do służby zdrowia oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Zgodnie z  art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w Domu świadczone są usługi:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu:
 2. Trening dbałości o wygląd zewnętrzny
 3. Trening nauki higieny
 4. Trening kulinarny
 5. Trening umiejętności praktycznych
 6. Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 7. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
 8. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej
 9. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
 10. Poradnictwo psychologiczne
 11. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 
 12. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
 13. Niezbędna opieka
 14. Terapia ruchowa, w tym; zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 15. Terapia zajęciowa

Skip to content